LASIK

LASIK

LASIK jest zabiegiem chirurgicznym laserowej korekcji oka stosowana do skorygowania wad wzroku u osób, które są dalekowzroczne i krótkowzroczne, a także u osób z astygmatyzmem.


Zabieg LASIK chirurgii oka (skrót od Laser-Assisted in situ Keratomileusis) jest stosowany, aby skorygować i poprawić wadę wzroku u dalekowidzów, krótkowidzów, a także przy astygmatyzmie.

LASIK chirurgii oka jest jednym z najbardziej popularnych zabiegów ponieważ pacjenci szybko odczuwają znaczną poprawę wzroku, bez konieczności używania soczewek kontaktowych lub okularów. LASIK może zapewnić trwałe rezultaty poprawy wzroku w ciągu 24-48 godzin po zabiegu. Ponad 90% pacjentów uzyskuje pożądany efekty poprawy widzenia.

Procedura. Procedura LASIK wykorzystuje laser do zmiany kształtu rogówki, która przepuszcza światło, aby skupić się na siatkówce znajdującej się w tylnej części oka. Zabieg trwa około 15 minut w znieczuleniu miejscowym (krople znieczulające). Po unieruchomieniu oka pierścieniem ssącym, za pomocą mikrokeratomu lub lasera femtosekundowego odcina się część rogówki, przy czym mały jej fragment pozostaje nienaruszony. W wyniku tego powstaje klapka, którą odchyla się by dalsze czynności wykonywać na tkankach znajdujących się pod nią. Płatek zostaje odciągnięty, następnie laserem ekscymerowym chirurg usuwa mikroskopijne ilości tkanki rogówki, a w przypadku astygmatyzmu, wygładza nieregularnie teksturowaną rogówkę. Laser odparowuje tkanki z rogówki, nie powodując żadnych szkód sąsiednich tkanek. Gdy laser przekształci warstwę zrębową, uprzednio odchylona klapka przywracana jest na swoje dawne miejsce i bez konieczności szycia rozpoczyna się proces zrastania tkanek. Cała operacja na obu oczach trwa 15-30 minut. Po zabiegu przez okres paru tygodni podaje się jeszcze krople do oczu.

Idealny kandydat dla LASIK:

– powinien skończyć 18 lat,

– mieć ustabilizowaną wadę wzroku,

– powinien mieć grubą rogówkę.

Osoby tylko z łagodną wadą wzroku: dalekowzroczność, krótkowzroczność lub astygmatyzm mogą nie być odpowiednimi kandydatami.

Dostępne rodzaje mikrochirurgii oka LASIK. Chirurgia laserowa ma za zadanie korekcję wady wzroku. Istnieje wiele różnych rodzajów chirurgii laserowej oka, jak np. LASIK, PRK, LASEK, RLE, EpiLasik, EBK™ (Epi Bowman Keratectomy) i Intacs. Wybór metody zależy od stanu oczu, chociaż LASIK jest zdecydowanie najbardziej popularną procedurą przeprowadzaną w chirurgii laserowej oka.

Innym rodzajem LASIK chirurgii oka jest technika Wavefront LASIK oparta o specjalną mapę oka. W metodzie wavefront określa się indywidualną topografię rogówki i analizę czoła fali oka. Dla każdego punktu rogówki stosowane są indywidualne korekcje, dzięki czemu metodą tą można usuwać wady wzroku o wyższej aberracji. Badanie kliniczne przedstawione dla FDA pokazały, że czas „dochodzenia do siebie” i szybkość uzyskiwania stałego, ostrego widzenia jest korzystniejszy, niż w przypadku tradycyjnego LASIKa.

Kolejną nowoczesną odmianą laserowej korekcji wzroku jest epi-LASIK. Chirurg podczas Epi-LASIKu używa precyzyjnego narzędzia zwanego epikeratomem, aby delikatnie odseparować nabłonek (epitelium), zostawiając gładką powierzchnię przygotowaną na działanie lasera. Rogówka, lecz nie jej głębsze warstwy jak w przypadku LASIKa, jest następnie modelowana laserem. Epi-LASIK nadaje się dla tych osób, u których rogówka jest zbyt płaska dla zastosowania tradycyjnej metody LASIK.

Działania niepożądane. Istnieje pewne ryzyko związane z chirurgią oka LASIK. Ponieważ jest to operacja bardzo „techniczna”, problemy mogą wystąpić, gdy procedura nie jest wykonywana tak dokładnie, jak jest to wymagane i mogą wystąpić pewne problemy z rogówką, takie jak infekcje lub zespół suchego oka. Inne częste działania niepożądane to: podwójne widzenie, nadwrażliwość na światło, astygmatyzm (może wystąpić u osoby który wcześniej nie miała tej wady), plamki. Te działania niepożądane mogą zniknąć w ciągu kilku tygodni po zabiegu, chociaż mogą też utrzymywać się przez miesiące lub lata. Ryzyko wystąpienia powikłań pogarszających trwale ostrość wzroku wynosi znacznie poniżej 1%.

Podsumowanie. Zabieg LASIK jest bezpieczny, nieinwazyjny, który może poprawić wzrok w ciągu zaledwie 24 godzin. Chociaż istnieje szereg skutków ubocznych związanych z tą metodą, u większości pacjentów zanika w ciągu kilku dni. Przeprowadzenie zabiegu tą metodą nie jest możliwe w przypadku cienkiej rogówki, wtedy polecana jest inna metoda np. LASEK lub Epi-LASIK.

Przeczytaj inne:
Augumentacja piersi – od kosztów po komplikacje.

Kwas hialuronowy usieciowany i nieusieciowany
Kwas hialuronowy usieciowany i nieusieciowany.

Zamknij