Oko i komórki macierzyste w terapii okulistycznej.

Oko i komórki macierzyste w terapii okulistycznej.

Terapie z użyciem komórek macierzystych stwarzają nowe możliwości w odtwarzaniu uszkodzonego nabłonka rogówki.

Badania nad komórkami macierzystymi w okulistyce otwierają nowe perspektywy dla rozwoju głównych strategii terapeutycznych w chorobach, w których uszkodzenie lub utrata poszczególnych typów komórek w oku powoduje poważny stopień upośledzenia wzroku, a niekiedy prowadzi do całkowitej ślepoty.

Jednym z ważniejszych zmysłów jest wzrok i zdolność widzenia. Na utratę wzroku mogą składać się różne schorzenia prowadząc w ostateczności do ślepoty, która jest obecnie niemożliwa lub trudna do wyleczenia. Od kilku lat naukowcy szukają nowych możliwości leczenia i badają zdolność komórek macierzystych w terapii przywrócenia wzroku. Zdaniem niektórych naukowców komórki macierzyste, mogą odegrać ważną rolę w terapii okulistycznej i pomóc w regeneracji różnych uszkodzonych tkanek oka.

Z dostępnych informacji, pierwsze próby eksperymentalne na ludziach przeprowadzono w Indiach w 2006r. Eksperyment dotyczył pacjentów dotkniętych zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (age related macular degeneration, AMD) lub barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (retinitis pigmentosa, RP). Po upływie jednego miesiąca zauważono znaczną poprawę utrzymującą się do trzech mscy, niestety czy rezultat się utrzymał pozostaje nieznany.

Następne głośne eksperymenty przeprowadzono w roku 2011 m.in. u pacjentów z chorobą Stargardta, w leczeniu suchej i wysiękowej formy AMD, jaskrą, w leczeniu komórki pigmentowanego nabłonka siatkówki  (RPE), leczenia chorób, takich jak retinitis pigmentosa, retinopatia cukrzycowa, retinopatia wcześniacza, oraz wymianę uszkodzonych fotoreceptorów.

Pod koniec 2014 roku media doniosły o eksperymencie na pacjentce, która zaczęła tracić wzrok. Pacjentka chorowała na zwyrodnienie plamki żółtej. W terapii wykorzystano komórki macierzyste wyhodowane metodą opracowaną osiem lat wcześniej. Tygodnik „Nature„ doniósł, że „naukowcy z Kobe pobrali komórki ze skóry pacjentki i przekształcili je w specjalne komórki macierzyste, tak zwane komórki pluripotentne”. Następnie uzyskane komórki przekształcono w komórki nabłonka barwnikowego siatkówki i wszczepiono do oka kobiety. Eksperyment jest w fazie badania i nie znane są jeszcze wyniki.

Podsumowując, opracowanie metody leczenia chorób oczu komórkami macierzystymi przyczyni się do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami widzenia. Leczenie komórkami macierzystymi nie jest uniwersalnym lekiem, ale pozyskane biologiczne komponenty, mogą być wykorzystane do regeneracji oka. Pozostaje jeszcze uznanie terapii za bezpieczne i skuteczne w perspektywie czasu.

Polecamy: http://www.eurostemcell.org

Przeczytaj inne:
5 najlepszych zabiegów na odmłodzenie dłoni w gabinecie medycyny estetycznej.

Endowaskularny laser ablacyjny w usuwaniu żylaków EVLA EVLT
Endowaskularny laser ablacyjny w usuwaniu żylaków EVLA / EVLT

Zamknij