Naczyniaki, znamiona

Naczyniaki, znamiona

Znamiona barwnikowe i naczyniowe to defekty skórne. Diagnostyka i leczenie znamion barwnikowych skóry i nieprawidłowości naczyniowych jak naczyniaki i plamy port-wine.


Znamiona barwnikowe i naczyniowe to defekty skórne zazwyczaj wrodzone nieprawidłowości rozwojowe skóry. Pojawiają się w różnym okresie życia. Znamię zanim zostanie usunięte, powinno być wstępnie zdiagnozowane. Na podstawie badania lekarz stwierdza, czy dane znamię jest bezpieczne, oraz dobiera odpowiednią terapię leczenia z dostępnych opcji.

Przeczytaj inne:
Wypełniacz modelowania ciała (iniekcje)
Wypełniacz modelowania ciała (iniekcje)

Zabiegi odmładzające z użyciem komórek macierzystych.
Zabiegi odmładzające z użyciem komórek macierzystych.

Zamknij